Poďakovanie

Júl 2017 / Prečítané 1033 krát

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí svojou prítomnosťou zmiernili náš veľký žiaľ a prišli sa rozlúčiť dňa 29. 6. 2017
s našou drahou maminou a babinou
Emíliou GAYGALOVOU.
Úprimne ďakujeme za slová súcitu a kvetinové dary, ktoré ste priniesli na znak vašej úcty a lásky, smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: