Výstava PO OČAMI DETÍ 2017 na ZŠ Fándlyho Pezinok

Júl 2017 / Prečítané 427 krát

Lucia Lempochnerová a Nadja Dobák.   Na ZŠ Fándlyho v Pezinku sa podobne ako v minulých rokoch uskutočnila výstava víťazných prác žiakov ZŠ z okresu Pezinok pod názvom PO Očami detí 2017. Súťaž i výstavu v priestoroch školy pripravili DHZ Pezinok SOU spoločne so ZŠ a s podporou mesta Pezinok.
   Výstavu otvorila a hostí privítala zástupkyňa riaditeľky ZŠ Fándlyho Mgr. Martina Šnircová za mesto Pezinok sa zúčastnil viceprimátor Miloš Andel a ako kurátor výstavy vrchný inšpektor DPO SR Peter Ronec. Do súťaže bolo prihlásených celkove 230 prác. Tieto hodnotila odborná porota pod vedením predsedníčky Mgr. A. Burdanovej, kde sa hodnotili práce v kategóriách mladší a starší žiaci a ceny boli udelené za výtvarné riešenie, za maľbu, kresbu a grafiku a tiež za obsahové zvládnutie hasičskej tematiky. Tu boli udelené ceny PO, ceny za záchranu života a ceny za prevenciu pred požiarmi. Podobne ako už i v minulých ročníkoch udelili i v tomto ročníku cenu poroty. Osobitne zaujal porotu trojrozmerný model mesta, ktoré vypracovali a predložili do súťaže L. Lempochnerová a N. Dobák žiačky ZŠ J. Kupeckého Pezinok, ktorým udelila cenu poroty. Výstava je prezentovaná i na ZŠ v ďalších mestách a obciach okresu Pezinok.

   Zoznam ocenených za práce v súťaži PO OČAMI DETÍ 2017
Kategtória mladší žiaci:
Maľba - 1. Cena Adela Ďurišová ZŠ s MŠ Slov. Grob.
Kresba - 1. cena Romana Sarkoziová ZŠ Ľ. Štúra Modra.
Cena PO - 1. cena Emma Dragulová ZŠ s MŠ Slov. Grob.
Cena za záchranu života - 1 cena Nikola Gaštanová 4. Trieda ZŠ s MŠ Slov. Grob.
Cena prevencie pred požiarmi - 1. cena Dominika Bednárová 1. A ZŠ s MŠ Slov. Grob.
Cena poroty - za spoločnú trojrozmernú prácu: Lucia Lempochnerová a Nadja Dobák ZŠ Jána Kupeckého Pezinok.
   V kategórii mladší žiaci získali ďalšie ocenia žiaci škôl v meste Pezinok: Barbora Petreková ZŠ Fándlyho Pezinok 3. cena za kresbu, Tomáš Vavrinský ZŠ Bielenisko Pezinok 3. cenu PO, Hana Voříšková ZŠ Bielenisko Pezinok 2. cenu Za záchranu života.

 

(PR)