Pri príležitosti 25. výročia pezinskej Živeny

Júl 2017 / Prečítané 440 krát

   Živena, spolok slovenských žien MO Pezinok z príležitosti 25. výročia existencie spolku pripravuje pre svoje členky zaujímavé podujatia. Nebudú to tradičné oslavy, ako to býva, ale pripomínajú si výročia našich významných osobností:
   Začiatkom roka to bola spomienka na Jozefa Miloslava Hurbana pri 200. výročí jeho narodenia, s tým, že v letných mesiacoch navštívime jeho pamätnú izbu v Hlbokom.
   V apríli sa uskutočnilo v Malokarpatskej knižnici celomestské podujatie k výročiu narodenia nestorky spisovateliek Terézie Vansovej, prednášala PhDr .Agáta Petrakovičová Šikulová, z mestského múzea v Modre.
   V máji to bolo pripomenutie 145. výročia narodenia spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej.
Dňa 5.7.2017 sa konal tematický výlet do Hlbokého, pamätnej izby Jozefa Miloslava Hurbana. Ďalšou zastávkou bol hrad Branč, kde sa konali Cyrilometodské oslavy. Po dobrom obede v Motoreste Jaja sa pokračovalo do Bziniec pod Javorinou, do pamätnej izby Ľudmily Podjavorinskej. Poslednou zastávkou celodenného putovania bolo Podolie, kde živeniarky navštívili Park miniatúr našich hradov, zámkov a iných významných objektov.
   Ústredie Živeny vyhlásilo rok 2017 za rok Terézie Vansovej a Boženy Slančíkovej-Timravy. Pri jej 150. výročí pripravuje vedeckú koferenciu, ktorá bude venovaná téme Slovenský konzervatizmus a literatúra písaná ženami vtedy a dnes. Vedecká koferencia sa uskutoční 21.10. 2017 v Lučenci, kde Timrava prežila posledné roky života. Na jej počesť tu vznikol nový miestny odbor Živeny.
   Živena MO Pezinok pripravuje 28. 9. 2017 v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou celomestské podujatie o živote Boženy Slančíkovej-Timravy. Prednášať bude Veronika Šikulová. Všetkých srdečne pozývame.

 

Alžbeta Strapáková