Prvý ročník medzinárodného festivalu poézie FELIBER POETRY

Júl 2017 / Prečítané 608 krát

Feliber Poetry v Schaubmarovom mlyne   Dva dni znela poézia v Pezinku a v Modre. Prvý ročník medzinárodného festivalu poézie FELIBER POETRY, ktorý sa uskutočnil v dňoch 29. 6. – 1. 7. 2017, máme úspešne za sebou. S nápadom zorganizovať festival poézie FELIBER POETRY prišla spisovateľka a Modranka Veronika Šikulová. Malokarpatská knižnica v Pezinku, v ktorej pracuje, ju ako hlavný organizátor podporila, pridalo sa aj Literárne informačné centrum a Kultúrne centrum Modra. Vznikol festival, ktorý prepojil dve mestá, ľudí, básnikov, hudobníkov, výtvarníkov, predstavil autorov staršej, strednej a mladej generácie a ich tvorbu, vytvoril priestor na debaty a hlavne počúvanie slov, textov, myšlienok, rozhovorov. Festival predstavil predovšetkým poéziu domácej proveniencie, našich slovenských autorov, hoci sme pozvali aj autorov zo stredoeurópskeho priestoru, z krajín V4. Zámerom bolo ukázať, že slovenská poézia, staršia i tá najmladšia v stredoeurópskom priestore je doma a naši básnici sú rovnako zaujímaví aj kvalitní ako ich zahraniční kolegovia.
Spisovateľ a performer Daniel Hevier v Malokarpatskom múzeu   Čítali sme z diel našich literárnych hostí, ktorými boli Ľubomír Feldek, Rudolf Jurolek, Mila Haugová, Veronika Kolejáková, Katarína Kucbelová, Michal Habaj, Marián Milčák, českí poeti Irena Šťastná a Ondřej Buddeus, hosť z Poľska Zbigniew Machej a z Maďarska Tibor Babiczky. Všetky rozhovory moderoval režisér, scenárista a muzikant v jednej osobe Patrik Lančarič. V Malokarpatskom múzeum v Pezinku a v modranskom Múzeu Ľ. Štúra sme otvorili dve výstavy prepájajúce každá iným spôsobom literatúru a výtvarné umenie. Predstavili sme život a tvorbu ikony nášho festivalu felibristu Jána Smreka. Slampoetristi zo Slovenska a Česka - Honza Dibitanzl, Adeladla, Honza „Bingo“ Binder, Tomáš Straka, Mišo Krakovský a Shylock – v dvoch kolách predviedli svoju umeleckú tvorbu, deti prišli na poeticko-výtvarný workshop a znela hudba. Obyvateľom aj návštevníkom Pezinka a Modry sme predstavili hviezdy slovenskej aj zahraničnej poézie, našim hosťom zase literárne a kultúrne prostredie oboch miest.
   Festival sa mohol uskutočniť aj vďaka našim partnerom: Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Pezinok, Mesto Modra, Malokarpatské múzeum v Pezinku, Múzeum Ľ. Štúra v Modre, Slovenská národná galéria, Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Modre, literárnyklub.sk, Artforum Pezinok a o. z. Homo Liber.
   Ďakujeme Fondu na podporu umenia, hlavnému partnerovi projektu.

 

Daniela Tóthová