Vyhlásenie Mesta Pezinok k príspevku Slavomíra Repku „Pezinský paradox No.1“

Júl 2017 / Prečítané 1272 krát

(príspevok bol zverejnený na sociálnych sieťach a týkal sa kvalifikačných predpokladov na voľbu hlavného kontrolóra)

   Podstatou príspevku je, že Mesto Pezinok stanovilo nízke kvalifikačné kritériá na výkon funkcie hlavného kontrolóra, t. j. úplné stredné vzdelanie (na rozdiel od iných pracovných pozícií, kde Mesto Pezinok vyžaduje vysokoškolské vzdelanie).
   Autor príspevku opäť dokázal svoju NEKOMPETENTNOSŤ, pretože kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra sú určené priamo ZÁKONOM (§ 18 a odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb.).
   V prípade, že by Mesto Pezinok stanovilo vyššie kvalifikačné predpoklady, porušilo by zákon a proces volieb hlavného kontrolóra by bol PROTIZÁKONNÝ!
   Pozn. Uvedený právny názor potvrdzuje aj rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 8. 2. 2011, sp. zn. 3Sžo/153/2010, v ktorom sa okrem iného uvádza, že „ak zákon takto stanovil kvalifikačný predpoklad, znamená to, že každý kto ho spĺňa, sa môže o funkciu uchádzať. Otázka výberu vhodného kandidáta je už vecou úvahy, a výsledok závislý predovšetkým od odborných znalostí ale bezpochyby aj morálnych predpokladov toho ktorého kandidáta.“
   Slavomír Repka sa tak opäť dopustil hrubého zavádzania a spochybňovania odbornosti a kompetentnosti pracovníkov Mestského úradu, keď podsunul verejnosti nepravdivé informácie a špekulatívne porovnal podmienky výberového konania. Hanlivo označil podmienky súťaže ako „Veľmi nízke požiadavky“, „Požadovaný slabý výkon“ a „Pri plnej kase by si Pezinok mohol dovoliť viac“. Je poľutovaniahodné, že Slavomír Repka tieto klamstvá uverejňuje na svojom blogu „Chcem zlepšiť Pezinok“ a že sa nájdu občania, ktorí mu na tieto klamstvá naletia.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: