Olympijský festival v Zariadení opatrovateľskej služby

Júl 2017 / Prečítané 425 krát

   Dňa 19.6.2017 sa v Zariadení opatrovateľskej služby na Komenského 23 uskutočnil II. ročník stretnutia seniorov a detí z MŠ na Bystrickej ul. pri športovom podujatí s názvom „Olympijský festival“.
   Podujatie sme na nádvorí ZOS slávnostne otvorili príhovorom pani riaditeľky Hájičkovej z MŠ a olympijskou hymnou. Deti aj seniori spolu pristúpili k súťažiam v rôznych disciplínach ako hod loptou do koša, chôdza cez prekážky, zhadzovanie kolkov, gúľanie lopty vo dvojiciach a pod.    Všetci zúčastnení boli odmenení diplomami, medailami a sladkou odmenou.
Cieľom športového dňa je podporiť pohybovú aktivitu zúčastnených a rozvíjať oblasť citových a sociálnych vzťahov mladšej a staršej generácie, pozitívne vnímanie staršej generácie, získavanie skúseností a pod. Tešíme sa na ďalšie stretnutie...

 

Alena Čermáková, vedúca ZOS