Na valnom zhromaždení BVS aj o Grinave

Júl 2017 / Prečítané 1075 krát

   Bratislavská vodárenská spoločnosť uskutočnila 30. júna svoje riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, na ktorom jej členovia okrem iného prerokovali a schválili aj plán investícii a investičnej výstavby na rok 2017. Medzi schválenými projektmi je aj vybudovanie splaškovej a dažďovej kanalizácie v grinavskej časti mesta Pezinok. Podrobnejšie sa investíciami bude ešte zaoberať Valné zhromaždenie akcionárov v septembri tohto roka. Mesto na VZ zastupoval právnik majetko - právneho oddelenia Mgr. Peter Štetka.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: