Obnova „DVADSAŤDVOJKY“ pokračuje

Júl 2017 / Prečítané 492 krát

   Vo vzácnom historickom dome na Holubyho ulici č. 22 pokračujú aj toto leto reštaurátorské práce a to v ľavom krídle tejto renesančnej budovy. Vzhľadom na to, že v tomto roku sme nezískali finančné prostriedky z Ministerstva kultúry SR, uvoľnilo mesto Pezinok z vlastných finančných prostriedkov sumu 56 000 eur na ďalšiu etapu reštaurátorských prác. Na fotografii hore vidieť zreštaurované pravé krídlo budovy a fotografia dole prináša pohľad na ľavé krídlo, v ktorom pracujú reštaurátori Tomáš Molnár a Peter Hrachovský so svojimi pomocníkmi.

 

(MsÚ)