Spoločenská kronika

Jún 2017 / Prečítané 1165 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Benjamin Kroitzvirt 2.5.
Simona Prisztavková 10.5.
Olívia Štrbová  12.5.
Andrej Zagora  18.5.
Ema Pecniková  19.5.
Tomáš Csicso  20.5.
Kamil Krištof  22.5.
Katarína Molnárová  22.5.
Matej Pajer  23.5.
Marek Rudzan  24.5.
Teo Molnár  25.5.
Michal Čech  26.5.
Martin Gašparík  30.5.
Alexia Gašparíková  30.5.
Oliver Farkaš  31.5.
Milica Fričová  31.5.
Ella Michnová  31.5.
Dávid Újvary  31.5.
Ema Újvaryová  31.5.
Gregor Penev  1.6.
Ondrej Bohát  5.6.
Tomáš Beladič  5.6.
Daniel Ďurčenka  5.6.
Ema Pilková  6.6.
Lukáš Formánko  6.6.
Zoja Bujnovská  9.6.
Lukáš Mihálik  9.6.

 

ZOSOBÁŠILI SA
Róbert Štefík Andrea Trnková
Peter Chochoľák Katarína Jančovičová
Michal Roth Lucia Pekárová
Tomáš Satury Helena Zacharová
Anton Mikula Mária Šajdíková
Matúš Somorovský Alexandra Ábelová
Marek Kapičiak Miroslava Kožušková
Roman Snopek Katarína Pätoprstá
Michal Botló Kristína Potomová
Viktor Beličák Viera Šindelárová
Rudolf Zápražný Ingrid Sečkárová
Andrej Szomolányi Miroslava Majgotová
Rastislav Novák Natália Vacová
Viktor Sivkovskyj Zuzana Česneková
Tomáš Krasňanský Barbora Trnková
Matúš Noskovič Simona Treuerová
Radovan Fraňo Ivana Pitková
Milan Hupka Lenka Puškášová
Michal Noga Kristína Šafariková
Lukáš Dobrovoda Erika Brunovská
Martin Urblík Barbora Černická
Róbert Štefík Andrea Trnková
Peter Chochoľák Katarína Jančovičová
Michal Roth Lucia Pekárová
Tomáš Satury Helena Zacharová
Anton Mikula Mária Šajdíková
Matúš Somorovský Alexandra Ábelová
Marek Kapičiak Miroslava Kožušková
Roman Snopek Katarína Pätoprstá
Michal Botló Kristína Potomová
Viktor Beličák Viera Šindelárová
Rudolf Zápražný Ingrid Sečkárová
Andrej Szomolányi Miroslava Majgotová
Rastislav Novák Natália Vacová
Viktor Sivkovskyj Zuzana Česneková
Tomáš Krasňanský Barbora Trnková
Matúš Noskovič Simona Treuerová
Radovan Fraňo Ivana Pitková
Milan Hupka Lenka Puškášová
Michal Noga Kristína Šafariková
Lukáš Dobrovoda Erika Brunovská
Martin Urblík Barbora Černická

 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Mária Guštafíková  87 r.
Františka Horváthová  92 r.
Peter Slamka  69 r.
Jozef Daniel  80 r.
Jozef Hubinský  63 r.
Elena Kovalčíková  67 r.
Anna Maťašovská  93 r.
Paula Rajnerová  85 r.
Ľudmila Šajanková  76 r.
Ľudmila Trochtová  86 r.
Vlasta Antalová  62 r.
Cecília Vavrová  75 r.
Emil Venkov  79 r.
Ľudovít Kapec  89 r.
Martin Ottinger  32 r.

 

 
NAŠI JUBILANTI

80-roční

Helena Šebová

 2.6.

Darina Hanáková

 5.6.

František Manda

 8.6.

Anna Novotná

 9.6.

Štefánia Grófová

 19.6.

Ľudmila Hubrichová

 23.6.

Irena Holanová

 24.6.

Alojz Krákorník

 26.6.

Ján Backa

 26.6.

Edita Hazuchová

 28.6.

Marta Gajdošíková

 28.6.

Erika Dugovičová

 29.6.

Pavol Sedlák

 30.6.

85-ročné

Irena Reichbauerová

 17.6.

Margita Harmadyová

 22.6.

Anna Štilhammerová

 23.6.

Mária Bilčíková

 24.6.


90-ročné

Anastázia Stará

 2.6.

Elena Somíková

 27.6.


91-ročná

Anna Baňáková

 2.6.

92-ročná

Margita Danišová

 4.6.

93-ročná

Mária Gavenčiaková

 7.6.

94-roční

Ján Beník

 19.6.

Ján Vrchota

 25.6.