Poďakovanie

Jún 2017 / Prečítané 568 krát

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli 11. 5. 2017 rozlúčiť s našou drahou
Ľudmilou FRÍDELOVOU.
Ďakujeme aj za vyjadrenú sústrasť a kvetinovéé dary. Smútiaca rodina.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 24. 5. 2017 s naším drahým manželom, otcom a dedkom
Petrom SLAMKOM
ktorý odišiel do večnosti dňa 21. 5. 2017. Ďakujeme za modlitby, za slová útechy, prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktoré ste priniesli na znak úcty a lásky k nemu. Smútiaca rodina.
 


Ohodnoťte článok: