Spomienka na Annu Rösslerovú

Jún 2017 / Prečítané 911 krát

   Členovia klubu sprievodcov mesta Pezinok si na svojom zasadnutí tichou spomienkou uctili pamiatku svojej kolegyne pani učiteľky Mgr. Anny Rösslerovej. Bola zakladajúcim členom Klubu sprievodcov mesta Pezinok a podieľala sa ako lektorka na odbornej príprave mestských sprievodcov.
   Odišla v tomto roku skromne a v tichosti tak ako žila vo veku 91 rokov. ČESŤ JEJ PAMIATKE!

 

Peter Ronec