Skvelí diabetici z Dia Bozin Pezinok

Jún 2017 / Prečítané 1110 krát

   V dňoch 20. 5. – 26. 5. 2017 sa spolu 43 členov občianskeho združenie diabetikov Dia Bozin Pezinok zúčastnilo rekondičného pobytu v Dudinciach. Bol to pobyt v pravom zmysle slova. Hotelové ubytovanie s plnou penziou a desiatimi liečebnými procedúrami bolo finančne náročné a aj preto MsÚ Pezinok poskytol akcii dotáciu vo výške 200 €.
Organizátori pobytu úzkostlivo dbali o to, aby počet účastníkov bol vyšší ako 42 osôb, lebo tento počet znížil jednotkové náklady na autobusovú prepravu a zaručil zľavu pre dve osoby. Úloha nebola jednoduchá, ale podarilo sa ju splniť a potom už bolo možné iba zbierať plody úsilia rodiny Kováčovej. Plody v podobe rozpustenia celej dotácie MsÚ v prospech účastníkov....
   A predstavte si: napriek opakujúcej sa finančne náročnej spoluúčasti diabetika na jeho vlastnom liečení, napriek predsa len luxusnejšej forme pobytu s vyšším poplatkom a aj napriek relatívne nízkej úrovni dôchodkov sedemdesiatnikov sa títo skvelí ľudia rozhodli vzdať sa svojich alikvotných častí príspevku MsÚ v prospech Nikolky Peškovej.
   Je to štvorročné dievčatko s ťažkým a veľmi neobvyklým ochorením. Až tak neobvyklým, že platné zákony neumožňujú Sociálnej poisťovni poskytovať žiadnu podporu. Ochorením až tak neobvyklým a ťažkým, že náklady na liečenie sa pohybujú okolo 1000 €/mes.
   Hlasovanie o podpore Nikolky sa uskutočnilo hneď v prvom dni pobytu a vyvolalo efekt vzájomnej spolupatričnosti, znášanlivosti a úcty. V takom duchu sme potom všetci prežívali celý pobyt. Popri liečebných procedúrach sa v každom dni zorganizovala nejaká aktivita: meranie glykémie (Kováčová, Imrišková) cvičenie jógy (Ing. Kamanová) ochutnávka vín (majiteľ hotela) spoločenský večierok (naši fantastickí členovia). V závere pobytu bola ešte v prospech účastníkov rozpustená časť hotelovej zľavy organizátormi pobytu považovaná za prostriedky všetkých a tak aj boli a vo zvyšku budú spotrebované.
   Pri uzatváraní akcie nebýva samozrejmosťou môcť ďakovať prakticky každému aktérovi akcie. Mestu Pezinok za dotáciu, dopravcovi za dochvíľny a bezpečný dovoz a odvoz, organizátorom za zorganizovanie pobytu a všetkým účastníkom za ich vklad do spoločenského povedomia, že diabetici sú skvelí ľudia so srdcom na správnom mieste.

 

Mária Kováčová

 


Ohodnoťte článok: