ZuŠ Eugena Suchoňa opäť medzi najlepšími

Jún 2017 / Prečítané 485 krát

   O vynikajúcich výsledkoch hudobného a výtvarného odboru ZUŠ E. Suchoňa na stránkach Pezinčana pravidelne a dlhodobo informujeme.
   Tento rok dali o sebe vedieť aj naši tanečníci. Mladá ambiciózna pedagogička Mgr. art. Diana Schlosserová prihlásila svoje žiačky na 10. ročník celoslovenskej tanečnej súťaže Saltare orbis v Malackách. S choreografiou Heartbreak v kategórii veľké formácie scénického tanca v štýle contemporary dance súťažilo 10 dievčat: Linda Adamcová, Martina Dorozlová, Daniela Hudčeková, Ema Jurášová, Sara Pútecová, Romana Šimonovičová, Katarína Štrbová, Karolína Toporová, Lívia Veneniová a Alexandra Vitková. Dievčatá podali skvelý výkon, ktorým si vybojovali krásne druhé miesto.
   Druhým najvyšším ocenením na celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou Prednášam, teda som v Kremnici bola ocenená aj talentovaná žiačka nášho LDO Lenka Klemaničová, ktorá pracuje pod vedením Mgr. Stanislavy Koníčkovej.
   Náš skvelý violončelista Kristián Mrva z triedy Mgr. art. Magdalény Milčikovej, ktorý už na mnohých súťažiach získal najvyššie ocenenie, priniesol opäť zlato. Tentoraz z Beliczayho medzinárodnej súťažnej prehliadky v komornej hre v Komárne. Súťažil v triu spolu s talentovanými žiačkami zo ZUŠ J. Kowalského z Bratislavy – Rebekah Lesan (violončelo) a Jennifer Lesan (klavír).
   Úspechy našich žiakov sú dôkazom toho, že súčinnosť ich talentu a kvalitnej profesionálnej práce pedagógov je zárukou vynikajúcich výsledkov. Všetkým oceneným žiakom a pedagógom patrí naše srdečné blahoželanie a vďaka!
   Veľkú radosť nám urobili aj žiaci, ktorí sa prezentovali na verejných koncertoch našej ZUŠ.
   17. mája najmenšie deti podarovali symbolický Kvietok pre mamu na koncerte ku Dňu matiek.
26. mája sa predstavili pezinskej verejnosti naši tohtoroční absolventi hudobného a tanečného odboru. Počuli a videli sme niekoľko naozaj veľmi pekných a hodnotných výkonov. Krásne a nápadité práce absolventov výtvarného odboru boli prezentované tradične v Minigalérii PKC.
6. júna sa konal v evanjelickom kostole recitál violončelistu Kristiána Mrvu, absolventa z triedy Mgr. art. Magdalény Milčikovej a jeho Kamarátov basového kľúča. Pedagógovia a študenti pripravili publiku program vynikajúcej umeleckej kvality v príjemnej neformálnej atmosfére. Kristián Mrva bude od septembra študentom konzervatória v Brne a jeho recitál bol milým poďakovaním za roky štúdia v našej ZUŠ.
   Naostatok 9. júna nám v PKC hrali a spievali žiaci na koncerte Tešíme sa na prázdniny. Aj tu sa nám predstavili krásnymi výkonmi viacerí talentovaní žiaci. Okrem iných aj Martina Pepuchová z triedy Mariána Mráza, DiS. art., ktorá počas štúdia úspešne reprezentovala školu na mnohých súťažiach a od septembra bude študentkou Konzervatória v Bratislave.

 

(ZA)