Športový deň seniorov okresu Pezinok

Jún 2017 / Prečítané 471 krát

   Dňa 20. mája 2017 sa uskutočnil XIV. ročník Okresných športových hier seniorov Jednoty dôchodcov okresu Pezinok. Športové hry tento rok zabezpečila Základná organizácia JDS na ZŠ v Budmericiach a zúčastnilo sa ich celkom 83 seniorov zo základných organizácií JDS Pezinok, Modra, Budmerice, Dubová, Svätý Jur, Doľany, Častá, Vištuk, Báhoň, Jablonec a Limbach. Súťažilo sa v týchto športových disciplínach: rýchla chôdza ženy 1 km, muži 2 km, streľba zo vzduchovky, hod granátom, ženy v hode valčekom a muži vo vrhu guľou. Keďže na
krajských súťažiach je aj disciplína petangue, seniori sa mohli oboznámiť s pravidlami tejto hry, prípadne si ju aj vyskúšať.
   Jednotu dôchodcov Pezinok reprezentovalo 14 seniorov a získali 12 medailí a diplomov. 5 x prvé miesto: v streľbe Konečná Magda, v hode granátom Herdová Oľga, v hode valčekom Budajová Inka, v chôdzi I. kat. Hulková Katka a v chôdzi II. kat. Herdová Oľga. 5 x druhé miesto: v streľbe Hulková Katka, v hode granátom Budajová Inka, v chôdzi Gálik Marian a Budajová Inka. 2 x tretie miesto v hode granátom Miškeríková Mária a v hode valčekom Herdová Oľga.
   Za zdarnú prípravu a priebeh športových hier ďakujeme organizátorom zo ZO JDS Budmerice, riaditeľke ZŠ v Budmericiach PeaDr. M. Kubovičovej, hlavnému rozhodcovi p. Drgoňovi a MÚ v Budmericiach.
   Srdečne ďakujeme MsÚ v Pezinku, ktorý seniorom – športovcom venoval tričká so znakom mesta Pezinok. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na XV. ročník športových hier.
 

 

Výbor JDS Pezinok

 


Ohodnoťte článok: