Obchodná akadémia Pezinok opäť v JA Slovensko!

Jún 2017 / Prečítané 540 krát

   Nezisková organizácia JA SLOVENSKO študentov opäť stiahla do pútavých programov.
   Absolventi programu Viac ako peniaze získali informácie a najnovšie poznatky z oblasti finančnej gramotnosti a z manažmentu osobných financií.
   Získali kompetencie a zručnosti, ako informácie využiť nielen v praxi, ale aj v osobnom živote. Naučili sa aktívne využívať elektronické zdroje údajov o finančnom trhu a ekonomickej situácii.
Do programu sa zapojilo 16 žiakov, z nich 11 úspešne zvládlo záverečný test, a tak získali certifikát za úspešné absolvovanie programu.
22 žiakov bolo zapojených do programu JA Učebnica ekonómie a podnikania, určený žiakom stredných škôl. V programe si rozšírili vedomosti v oblasti základov ekonómie, manažmentu a podnikania.
   Interaktívna online učebnica, prostredníctvom ktorej vzdelávanie prebieha, pomáha žiakom pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu. Na základe príkladov z praxe program jednoducho a zrozumiteľne opisuje základné vlastnosti systému voľného trhu s dôrazom na súkromné vlastníctvo, cenový systém a konkurenciu. Certifikátu o úspešnom absolvovaní programu sa potešili 17 študenti Obchodnej akadémie Pezinok.
   Tretím programom bola Aplikovaná ekonómia. Prostredníctvom tohto programu si študenti osvojujú teoretické vedomosti priamo v praxi. Založili vlastnú firmu Gratia, JA Firma na obdobie jedného šk. roka, ktorá pod vedením učiteľa a konzultanta fungovala ako ktorákoľvek iná firma na trhu, simulujúc činnosť akciovej spoločnosti. Cieľom je umožniť mladým ľuďom preniknúť do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. V priebehu práce sa zoznámili s praktickou stránkou podnikania a riadenia firmy, učili sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Úspešnosť ich podnikania sa prejavila aj na výške dividendy, ktorú vyplatili svojim akcionárom (200% zhodnotenie akcie). Študenti sa zúčastnili školení manažérskych zručností a Veľtrhu podnikateľských talentov v Košiciach. Niekoľko študentov získalo po absolvovaní Entrepreneurial Skills Pass - ESP (www.entrepreneurialskillspass.eu) - medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý osvedčuje podnikateľské zručnosti študentov vo veku 15 až 20 rokov.

 

Dana Navarová

 


Ohodnoťte článok: