Grinavanka FEST 2017

Jún 2017 / Prečítané 477 krát

   V sobotu 3.júna 2017 sa konal v priestoroch nádvoria reštaurácie Grinavský Janko II.ročník festivalu dychových hudieb Grinavanka FEST 2017. Pekné slnečné počasie a dobre zostavený program prilákal väčší počet návštevníkov festivalu ako minulí rok. Na začiatku podujatia sa prítomným prihovoril aj primátor mesta Oliver Solga.
   Pre návštevníkov bol pripravený kvalitný hudobný program v podaní dychových hudieb Vinosadka, Grinavanka, Križovianka a Drietomanka, ktorá okrem koncertného vystúpenia hrala do neskorých hodín aj do tanca.
   Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akou koľvek formou podieľali na príprave a priebehu podujatia všetkým účinkujúcim ako aj priaznivcom Grinavanky. Vďaka za finančnú podporu patrí BSK, Mestu Pezinok,Pezinskému kultúrnemu centru, LTE Slovakia, Grafit, Kvetinársvo V4, Petrovi Vachovi, Jánovi Rajnicovi a firme GASTRO - CATERING Grinavský Janko.
   V neposlednom rade patrí veľká vďaka vám všetkým, ktorí ste svojou návštevou dotvorili príjemnú atmosféru celého podujatia. Zostáva nám už len veriť, že sa na Grinavanka FESTe stretneme aj o rok.

 

Peter Feder, kapelník DH Grinavanka