Pezinskí recitátori v akcii

Jún 2017 / Prečítané 506 krát

   Postoj, chvíľa, si krásna! Na tento Geotheho výrok som si spomenula keď Miško Ilavský preberal cenu za 3. miesto v umeleckom prednese prózy na súťaži Dilongova Trstená. Spomedzi 20 recitátorov v jeho kategórii to bol veľký úspech, i keď v predchádzajúcich rokoch bol i prvý v celoslovenskej súťaži.
Ani Kristínka Katonová neodišla bez ceny, obdržala tiež upomienkový darček, ale v súťaži na krajskom kole v Malackách A slovo u Boha bola na druhom mieste.
   Po týchto dvoch recitátoroch nedá mi nespomenúť i ďalších. Ninka Sládeková v Malokarpatskej knižnici získala 1. miesto v prednese poézie, v tej istej kategórii Matúško Hájik 3. miesto a Nelka Antalová tiež 3. miesto v kategórii próza. V súťaži povestí Šaliansky Maťko – v okresnom kole sa Nelka umiestnila na 1. mieste.
   V tej najznámejšej súťaži Hviezdoslavov Kubín sme získali v okresnom kole 2 prvé miesta: Emka Hlavačková v kategórii próza a Hanka Divišová v kategórii poézia; dve druhé miesta: Miško Ilavský v próze a Peter Berta v poézii a jedno čestné uznanie obdržal Richard Pepucha za prednes poézie.
   Terezka Hlúšková i Tánička Ilavská, moje včeličky, nedá mi ich nespomenúť, úspešné recitátorky, hlavne v minulom roku.
   Musím vyzdvihnúť i Jurka Ilavského, ktorý v predošlých rokoch úspešne reprezentoval Základnú školu na Fándlyho ul., v súťažiach A slovo bolo u Boha, Šaliansky Maťko a hlavne Hviezdoslavov Kubín.
   Na výrok postoj, chvíľa, si krásna, si budem vždy radostne spomínať. Úspechy zverených detí potešia, nehovoriac o mojej maličkosti, veď sama recitujem a snažím sa úspešne reprezentovať Pezinok v jednotlivých súťažiach po celom Slovensku.

 

Melánia Hájiková, ZŠ Fándlyho Pezinok