Návšteva protilietadlovej raketovej brigády

Jún 2017 / Prečítané 1506 krát

   Dňa 31. mája 2017 Klub Zväzu vojakov Slovenskej republiky Pezinok navštívil protilietadlovú raketovú brigádu v Nitre spojenú s ukážkou bojovej techniky. Návšteva sa uskutočnila pod záštitou 1. viceprezidenta Zväzu vojakov SR pána genpor.v.v. Ing. Petra VOJTEKA, ktorý je členom nášho klubu.
   Po príchode nás privítal veliteľ brigády plk. Ing.Ladislav DOVHUN, MA. Zoznámil nás s programom a zaželal nám príjemný pobyt. Po úvodnej prednáške zástupcu veliteľa brigády, v ktorej uviedol históriu Nitrianskej brigády a poukázal aj nezastupiteľné miesto protilietadlových raketových brigád Pezinka, Rožňavy a Nitry v histórii PVOS a PVO nasledovala ukážka bojovej techniky. V ukážke sa zoznámili členovia klubov Pezinok a Nitra-Zobor s bojovými možnosťami súčasnej vojenskej techniky Nitrianskej protilietadlovej raketovej brigády.
   Po ukážke bolo posedenie spojené s občerstvením a v družnej debate sa nadväzovali nové kontakty. Na záver obaja predsedovia klubov poďakovali veliteľovi brigády a predseda klubu Pezinok plk.v.v. Ing. Julián Pitoňák pozval členov klubu Nitra-Zobor na návštevu Pezinka. Aj touto cestou sa chceme poďakovať primátorovi mesta Pezinok Mgr. Oliverovi SOLGOVI za poskytnutie autobusu a ľutujeme, že z pracovných dôvodov sa nemohol osobne zúčastniť návštevy Nitrianskej protilietadlovej raketovej brigády.

 

plk.v.v.Ing. Milan Viglaský

 


Ohodnoťte článok: