Výlet do Danubiany

Jún 2017 / Prečítané 933 krát

   Akadémia tretieho veku v Pezinku pripravila pre svojich absolventov, ale aj seniorov nášho mesta, ktorí obľubujú umenie, výlet do Bratislavy. Počas neho účastníci navštívia Danubianu - múzeum moderného umenia a obrazáreň Bratislavského hradu. Výlet sa uskutoční 19. júla 2017. Záujemcovia sa musia záväzne prihlásiť v termíne od 6. júla do 14. júla na mestskom úrade Pezinok u koordinátorky ATV Andrey Pikusovej, ktorá im poskytne aj ďalšie informácie o výlete. Z technických príčin je kancelária koordinátorky ATV dočasne presťahovaná do priestorov obradnej miestnosti na prvom poschodí. Tel. kontakt: 033 691 127.

 

(ap)

 


Ohodnoťte článok: