Vážení spoluobčania, milí Pezinčania...

Jún 2017 / Prečítané 509 krát

   ...v sobotu 24. júna na Cajle vyvrcholila aktivita niekoľkých dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli pomôcť 4-ročnej Nikolke Peškovej. Toto sympatické a usmievavé dievčatko trpí už viac ako tri roky postinfekčnou gastroparézou a jej zdravotný stav je veľmi vážny. Počas celého uplynulého mesiaca sa podarilo od dobrovoľných darcov s veľkým srdcom vyzbierať viac ako 2 000 €. Vyvrcholením celého snaženia bola súťaž vo varení guláša, ktorej sa zúčastnilo 10 družstiev. Nádherné počasie, nadšenie a ochota všetkých prítomných pomôcť vytvorila fantastickú atmosféru a ukázala, že Pezinčania vedia pomáhať.
   Celková suma vyzbieraných finančných prostriedkov dosiahla výšku 3 600 €, ktoré organizátori odovzdali Nikolke a jej rodičom a bude použitá na nákup zdravotníckeho prístroja, ktorý umožní Nikolke opustiť nemocničné priestory a byť doma s rodičmi.
   Od 25. júna 2017 bude v komunitnej nadácii REVIA vytvorený pre Nikolku osobitný účet a naše aktivity na podporu chorých detí budú ďalej pokračovať po letných prázdninách
   Vážení spoluobčania, v mene organizátorov chcem z celého srdca poďakovať vedeniu nášho mesta, všetkým darcom, dobrovoľníkom, sponzorom, dôchodcom na Cajle, súťažiacim a všetkým návštevníkom tohto podujatia za ich pomoc a podporu.
Myslím, že každý z nás sa v ten deň cítil víťazom. Ešte raz ďakujeme, že ste pomohli a že sme mohli spoločne prežiť neopakovateľný deň plný pohody a spolupatričnosti.

 

za organizátorov Roman Mács