Územný plán definitívne účinný

Jún 2017 / Prečítané 442 krát

   Už v minulosti sme informovali občanov nášho mesta, že sa podarilo po viac ako piatich rokoch dosiahnuť schválenie územného plánu mesta Pezinok. Tento nadobudol účinnosť 1. apríla tohto roku. Okresná prokuratúra však s definitívnou platnosťou rozhodla, že Územný plán mesta Pezinok je v súlade s platnou legistatívou SR a teda platný a účinný v plnom rozsahu.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: