Slávnostná promócia ATV

Jún 2017 / Prečítané 578 krát

   V stredu 24. mája sa vo veľkej sále pezinského Domu kultúry konali už deviate promócie seniorov – absolventov Akadémie tretieho veku v Pezinku. Slávnostným obradom ukončilo štúdium 45 seniorov – absolventov z dvoch študijných odborov: Vinohradníctvo vinárstvo a someliérstvo a študijný odbor Nový životný štýl .
  Na slávnostnom ukončení štúdia sa okrem absolventov, zúčastnili lektori študijných odborov PhDr. Martin Hrubala, PhD., a lektor Peter Grič. Na úvod zaznela pezinská hymna „Aká si mi krásna“, ktorej autorom je slávny rodák Eugen Suchoň. Súhlas na jej použitie ako hymny mesta dali dedičia autorských práv.
   Koordinátorka Akadémie tretieho veku v Pezinku Andrea Pikusová privítala na podujatí primátora mesta Mgr. Olivera Solgu, viceprimátora Ing. Miloša Andela a čestných hostí: viceprezidentku Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku PhDr. Nadeždu Hrapkovú, PhD., Prof. Jozefa Čentéša, Prof. René Bílika a Prof. Bohdana Jurániho.
   Slávnostný príhovor predniesol primátor Mgr. Oliver Solga. Celému zhromaždeniu sa srdečne prihovorila PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., ktorá absolventom zablahoželala k úspešnému ukončeniu štúdia, a absolventom sa prihovoril aj Prof. René Bílik, ktorý ocenil osobný rozvoj v treťom veku.
   Stalo sa tradíciou promócií pezinskej akadémie obdarovať najstaršieho absolventa. V tomto školskom roku si kyticu kvetov odniesla najstaršia „absolventka“ – 78-ročná Pezinčanka Alžbeta Blunárová, ktorá navštevovala študijný odbor Nový životný štýl. Slávnostný akt promócie ukončila študentská hymna „Gaudeamus Igitur.“
   V školskom roku 2017/2018 má pezinská akadémia tretieho veku v pláne otvoriť dva nové študijné odbory Anglický jazyk a Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo. Kontakt: tel. č. 033 6901 127, e-mail: andrea.pikusova@msupezinok.sk

 

(AP)