Národný projekt – Podpora opatrovateľskej služby, kontrola z Ministerstva

Jún 2017 / Prečítané 490 krát

   V roku 2016 Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásila výzvu na projekt – Národný projekt – Podpora opatrovateľskej služby. Mesto Pezinok zareagovalo na túto výzvu a podalo žiadosť na IA MPSVaR SR s cieľom realizovať tento projekt. Projekt je zameraný na podporu opatrovateľskej služby financovanej z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v rámci operačného programu Ľudské zdroje. V tomto projekte sme boli úspešní a od 1.12.2016 sa Mesto Pezinok zapojilo do tohto projektu a zabezpečilo si tak možnosť získať časť finančných prostriedkov na spolufinancovanie poskytovania opatrovateľskej služby v domácnosti. Ako všetci iste vieme takéto projekty sú vo väčšine koordinačne i administratívne veľmi náročné. Napriek tomu aj po kontrole na mieste, vykonanej dňa 14.6.2017 pracovníkmi IA MPSVaR, neboli zistené žiadne nedostatky zo strany Mesta Pezinok pri realizovaní projektu, čo je samozrejme i vizitkou všetkých zamestnancov Mesta Pezinok, ktorí sa podieľajú na jeho realizácii, predovšetkým však zamestnancov a vedúcej zariadenia Opatrovateľskej služby Mgr. Aleny Černákovej.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: