Rekonštrukcia centrálneho zásobovania teplom prináša prvé ovocie

Jún 2017 / Prečítané 973 krát

   Dnes sme už aj zabudli, že v roku 2014 začala prebiehať rekonštrukcia CZT rozkopávaním chodníkov pre rozvody a budovanie KOST-iek v jednotlivých bytových domov. Pokračovalo to rekonštrukciou centrálnych kotolní na sídlisku Juh a menšími technickými úpravami na Záhradnej ul. V ostatnom roku sa úspešne zrealizovala rekonštrukcia kotolne na sídlisku Sever s využitím zhodnocovania drevnej štiepky na tepelnú energiu. Toto sú podstatné dôvody, prečo sa zefektívnila dodávka tepla a dodávka teplej úžitkovej vody a sme presvedčení, že sa tým zvýšila aj spokojnosť našich občanov a odberateľov, ktorí sú napojení na systém CZT. V období po skončení vykurovacej sezóny Stála komisia pre tepelné hospodárstvo hodnotila hospodárenie dodávateľa tepla v našom meste. S potešením bolo konštatované, že v roku 2016 bola dosiahnutá efektívnejšia merná spotreba tepla a prípravy TÚV na sídlisku Juh o 38 % a na sídlisku Sever o 31% oproti roku 2014, kotolne na Záhradnej nezabezpečujú odberateľom TÚV. Účinnosť výroby tepla na kotolni Juh bola lepšia o 9,3% a na sídlisku Sever o 11,45 %, na kotolniach na Záhradnej ul. o 2%. Tieto hodnotiace čísla boli podkladom toho, že dodávateľ vo vyúčtovaní vrátil svojim odberateľom za rok 2016 viac ako 140 tis. eur.

 

Ing. Miloš Andel

 


Ohodnoťte článok: