Dôležité mimoriadne zasadanie MsZ

Jún 2017 / Prečítané 463 krát

   Mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutočnilo 7. Júna 2017. Hosťom počas celého rokovania bola aj prokurátorka Okresnej prokuratúry v Pezinku Mgr. Jana Barinková. Pani prokurátorka objasnila poslancom rozsah právomocí a ostatné náležitosti pri tvorbe Všeobecne záväzných nariadení, ako aj kompetencie poslancov... pri ich formulovaní. Mesto Pezinok muselo v minulosti už niekoľkokrát čeliť upozorneniam prokurátora či dokonca protestom prokurátora. Na rokovaní MsZ sa stal dokonca bezprecedentný prípad, kedy niekoľko poslancov hlasovalo proti implementácii novely zákona o miestnom poplatku do mestského VZN, čo bolo nielen protizákonné, ale aj jasné porušenie poslaneckého sľubu.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
l VZN č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017o stanovení výšky miestneho poplatku, ďalej VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku,
l VZN č.4/2017 o určení názvov nových ulíc a doplnení VZN č4/2007o určení názvov ulíc v meste Pezinok,
l VZN č.5/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta,
l VZN č. 6/2017, ktorým sa ruší VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov, v znení neskorších zmien,
l VZN č.7/2017, ktorým sa ruší VZN č. 9/2008 o úprave podmienok predaja, podávania alebo používania alkoholických nápojov na území mesta Pezinok,
l VZN č. 8/2017, ktorým sa ruší VZN č.6/1995 o vydávaní VZN,
l VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok, a na záver schválilo MsZ udelenie mestských ocenení.
O obsahu jednotlivých VZN budeme čitateľov informovať v nasledujúcich číslach Pezinčana.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: