Program CVČ

Máj 2017 / Prečítané 475 krát
EPICENTRUM
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20

 

1.6. Mama, ocko- poď sa hrať: Strapaté slniečko. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
2.6. Koncoročné tanečné vystúpenie. Vystúpenie detí z tanečných krúžkov CVČ. Začiatok o 16.00 h v Dome kultúry Pezinok.
8.6. Mama, ocko- poď sa hrať: Čerešničky. Stretnutia s rodičmi
a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
9.6. – 11.6. Detské tvorivé dielne počas Keramických trhov. Piatok: 14.00 - 18.00 h, sobota: 10.00- 18.00 h, nedeľa: 10.00- 17.00 h.
15.6. Mama, ocko- poď sa hrať: Hurá prázdniny. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
16.6. – 17.6. Centralandia. Tábor s prespaním v Centre voľného času. Chvíle plné napätia, hier, súťaží a tvorivosti.
17.6.- 18.6. Festival pouličného divadla. CVČ v spolupráci s Domom kultúry Pezinok organizuje divadelné predstavenie zamerané predovšetkým pre deti.

Bližšie informácie o podujatiach na www.cvcpezinok.sk alebo na telefónnych číslach 033/6901991, 0948/222117. Zmena programu vyhradená. Mgr. Katarína Kvetková, CVČ


Ohodnoťte článok: