Strieborné gymnastky zo ZŠ Fándlyho Pezinok zažiarili

Máj 2017 / Prečítané 490 krát

   Gymnastky zo ZŠ Fándlyho aj v školskom roku 2016/ 2017 boli úspešné v súťaži družstiev ale aj jednotlivcov v gymnastickom štvorboji. Po víťazstve v krajskom kole, ktoré sa konalo v apríli v Bratislave, postúpili na Majstrovstvá Slovenska všetky tri družstvá. V kategórii A (1. – 3. roč.) súťažili dievčatá: Emma Zvarová, Zuzana Marková, Victoria Gabriela Gažda, Natália Gnojčáková, Lujza Mozolová. Dievčatá súťažili na kraji a na Slovensku prvýkrát (v družstve prevládajú prváčky a druháčky, len jedna tretiačka), napriek tomu obsadili na M-SR krásne 4. miesto.
   Na M-SR postúpilo z kraja veľmi silné družstvo v kategórii B (4. – 6. roč.): Adela Balcová, Sofia Baňovičová, Patrícia Tománková, Adela Marková, Betka Dulajová, náhradníčka Vanessa Maco. Silu tohto družstva sme poznali a do dievčat sme vkladali veľké nádeje. Nesklamali. Krásne predviedli to, čo mali natrénované a obsadili 2.miesto ( družstvo ). Žiačka Adela Balcová sa v súťaži jednotlivkýň umiestnila na 2.mieste, Sofia Baňovičová na 3. mieste. V tomto roku nastúpilo na M-SR aj družstvo v kategórii C (7. – 9. roč.) menovite Petra Polkorábová, Klára Margitanová, Michaela Čukanová, Zuzana Schmidtová. Družstvo, (štvorčlenné) oslabené o jednu gymnastku, vybojovalo 6.miesto. Dobré výsledky na M-SR nás veľmi potešili a ukázali, že gymnastika na našej škole napreduje. Veľký záujem o gymnastiku je hlavne v nižších ročníkoch. Tie dievčatá, pre ktoré sa gymnastika stala koníčkom a krásnou záľubou, v nej pokračujú aj vo vyšších ročníkoch. Niektoré trénujú 4 – 8 hodín týždenne. Gymnastickým talentom sa na škole venujú, dievčatá trénujú a na súťaže pripravujú Mgr. Irena Hlinkovičová, PaedDr. Miroslava Petrakovičová a Elena Cingelová.

 

ZŠ Fándlyho

 


Ohodnoťte článok: