ZuŠ Eugena Suchoňa predstavila talenty

Máj 2017 / Prečítané 538 krát

   V máji 2017 sa traja talentovaní inštrumentalisti z pezinskej ZUŠ Eugena Suchoňa zúčastnili detských interpretačných súťaží.
   Julián Havlík, žiak Mgr. Ivany Fülöpovej reprezentoval Pezinok na celoslovenskej interpretačnej súťaži základných umeleckých škôl v Nových Zámkoch „ Zahrajže nám píšťaľôčka “ . Porota mu udelila krásne strieborné pásmo.
   O niekoľko dní súťažila Lucia Mrázová z triedy Mariána Mráza, DiS.art. na medzinárodnej detskej interpretačnej súťaži „Rajecká hudobná jar“. Hoci hrá na priečnej flaute len jeden rok, dokázala svojím výkonom porotu zaujať – získala čestné uznanie. Juliánovi aj Lucii bola spoľahlivou klavírnou oporou Mgr. Andrea Smolková.
   Andrej Mojžiš, talentovaný klavirista z triedy Mgr. Zuzany Andelovej, DiS.art. reprezentoval Pezinok na celoslovenskej Detskej interpretačnej súťaži v sólovej hre na klavíri v Banskej Bystrici. V tejto náročnej dvojkolovej súťaži ukázal Andrej muzikalitu aj technickú pripravenosť a svojím presvedčivým výkonom si vybojoval víťazné zlaté pásmo.

   Všetkým úspešným žiakom patrí srdečné blahoželanie a veľká vďaka za reprezentáciu školy a mesta!

 

(ZA)

 


Ohodnoťte článok: