Opätovný návrh na predaj

Máj 2017 / Prečítané 418 krát

   Mesto Pezinok schválilo vo februári 2017 v MsZ predaj svojho majetku na základe obchodnej verejnej súťaže (OVS):

- rodinného domu s pozemkami na ulici Za dráhou 19
- domu s pozemkom na Holubyho 23.

   Vzhľadom na tom, že sa do týchto OVS neprihlásili žiadni záujemcovia, bude do najbližšieho MsZ predložený nový návrh na predaj tohto majetku na základe OVS, za podmienok, ktoré schváli MsZ.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: