LPR – pobočka Pezinok ďakuje

Máj 2017 / Prečítané 469 krát

   V piatok 7. apríla sa uskutočnila verejná zbierka Deň narcisov. Ako každý rok sa na tejto celoslovenskej zbierke podieľali aj členky Ligy proti rakovine (LPR) pobočka Pezinok. S touto pobočkou tento rok spolupracovali Gymnázium Pezinok s Denným centrom Hrnčiarska ul., Obchodná akadémia Pezinok, Základná škola Na Bielenisku, Základná škola Kupeckého. Na celkovej čiastke sa podieľali:
Gymnázium Pezinok a Denné centrum Pk 614,95 €
Obchodná akadémia Pezinok 431,71 €
Základná škola Na Bielenisku 214,14 €
Základná škola Kupeckého 292,51 €
LPR pobočka Pezinok 1020,40 €
   Spolu v meste Pezinok vyzbierali 2 573,71 €. Liga proti rakovine Pobočka Pezinok ďakuje „všetkým organizáciám, štátnym inštitúciám, obchodom a obchodným reťazcom, ktorí umožnili vykonať zbierku v ich priestoroch“ a verí, že „všetci vieme, že nejde iba o peniaze, táto zbierka je symbolom našej solidarity s onkologickými pacientmi a ich rodinami, symbolom toho, že v ťažkom období ich života nie sú sami, sme s nimi a myslíme na nich.“

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: