Dve výročia - Mesta a mestského úradu

Máj 2017 / Prečítané 511 krát

   V polovici júna si pripomenieme dve okrúhle jubileá, a to tristosedemdesiate výročie udelenia výsad Slobodné kráľovské mesto a sedemdesiate výročie položenia základného kameňa budovy mestského úradu.
   Už v predvečer trojstého výročia bola osadená na starej radnici pamätná tabuľa a 14. júna na vtedajšom námestí Dr. E. Beneša základný kameň nového mestské úradu. Slávnostný príhovor na obidvoch oslavách predniesol vtedajší predseda mestského národného výboru František Tuma.
   Ako sa píše v dobových záznamoch, Pezinok v tento deň na základe uznesenia Zboru povereníkov získal znovu aj charakter mesta. Za účasti mnohých hostí i Pezinčanov bola do základov budovy MsÚ vložená pamätná listina a po oficiálnej slávnosti nasledovala ľudová veselica. V časopise Pútnik Cyrilometodejský z roku 1947 sa o tom zachovala tlačová správa aj fotografia. Budovu projektoval domáci staviteľ Leopold Gregor. Istú dobu v nej sídlilo aj riaditeľstvo Západoslovenských tehelní a prevádzka Pošty. 
   Výstavbe úradu predchádzalo zbúranie barokovej budovy, v ktorej sídlilo v 18. storočí okrem iného aj Jezuitské gymnázium. Šedá budova získala svoju prívetivejšiu farebnejšiu dnešnú tvár po nástupe súčasného primátora, ktorý zabezpečil aj vybudovanie výťahu a nevyhnutnú rekonštrukciu inžinierskych sietí.
   Je veľká škoda, že nemáme o vybudovaní tejto významnej a kvalitnej budovy viac záznamov či fotografií. Ak by naši čitatelia takéto fotografie doma našli, budeme im vďační za možnosť ich zverejniť.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: