Festival slovanských tradícií v Zámockom parku

Máj 2017 / Prečítané 515 krát

   V sobotu 29. 4. sa v Zámockom parku v Pezinku uskutočnil Festival slovanských tradícií. Zámerom podujatia OZ Pezinská akčná kopa bolo v spolupráci s Centrom voľného času zorganizovať pre rodiny s deťmi podujatie zamerané na kultúru a umenie, folklór a tradície. Týmto podujatím sme chceli dať zároveň mladým ľuďom, dobrovoľníkom a priaznivcom príležitosť participovať na akcii a tým realizovať svoje schopnosti a zručnosti. Program mal štyri nosné línie:
1. Prednášky na tému histórie nášho kraja, remesiel a tradícií. 2. Tvorivé dielne a workshopy pre deti aj dospelých, práca s prírodným materiálom. 3. Detský kútik. 4. Koncerty hudobnej ľudovej tvorby, piesní a tancov. Počas festivalu prebehlo stavanie mája. Projekt Festival slovanských tradícií bol uskutočnený vďaka finančnej podpore REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie.

 

Katarína Kvetková

 


Ohodnoťte článok: