Výsledky jarného upratovania

Máj 2017 / Prečítané 482 krát

   V dňoch 20. až 22. apríla sa uskutočnil zber objemného odpadu v Technickom a skladovom areáli MPS na Fajgalskej ceste. Pezinčania vozili odpad zo svojich domácností, tu sa pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb triedil do kontajnerov alebo na plochu. Veľká časť dovezeného odpadu sa zhodnotila alebo uložila ako inertný odpad. Z celkového dovezeného množstva odviezlo na zhodnotenie 6,86 t suchého komunálneho odpadu do firmy ecorec Slovensko s.r.o., zhodnotenie 3,8 t skla zabezpečila firma Marius Pedersen, 2,44 t kovového odpadu odovzdalo Mesto firme Baďura s.r.o. Na zhodnotenie čakajú ešte vytriedené pračky, chladničky, televízory a drobné domáce spotrebiče, ktoré zatiaľ neprevzala spracovateľská firma. Na skládku inertného odpadu sa odviezlo 9,02 t drobného stavebného odpadu. Biologický odpad (konáre, drevený nábytok) zmluvná firma HERMET spol. s r.o. poštiepkuje na svoje náklady priamo v areáli. Zvyšný odpad, ktorý sa nedal zhodnotiť v množstve 34,16 t sa odviezol na skládku odpadov.

 

(OM-MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: