Prípravu obchvatu chce BSK urýchliť

Máj 2017 / Prečítané 549 krát

   V ostatných týždňoch sa stretol župan Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo viackrát s primátormi a starostami Malokarpatského regiónu. 4. mája to bolo najprv v Modre, kde  predstavitelia ZMOMR a primátor Pezinka prerokovali pripomienky a zaujali definitívne stanovisko k pripravovaným projektom, ktoré boli následne schválené a v rámci zasadania Rady partnerstva 11. mája na BSK predložené na konečné hlasovanie. Posúdili tiež možnosti realokácie financií v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), z ktorého sa bude čiastočne financovať aj výstavba obchvatov Slovenského a Chorvátskeho Grobu a tiež Modry, Vinosadov a Pezinka.
   Župan sa s primátormi a starostami zhodol na urýchlení projektovej dokumentácie obchvatov. V najbližšom období sa začne jej príprava a podľa stavu pripravenosti bude možné jej časti prefinancovať z eurofondov.
   Primátor Pezinka Oliver Solga ako jediný na stretnutí deklaroval pripravenosť mesta podieľať sa aj na vysporiadaní súkromných pozemkov pod obchvatom. Podľa jeho vyjadrenia je pozitívne, že niektorí starostovia upustili od požiadavky na štvorpruhovú komunikáciu a od ďalších požiadaviek, ktoré by stavbu predražili alebo dokonca znemožnili.
   V Rade partnerstva, aj za účasti primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, hlasoval Oliver Solga za mesto Pezinok a Radoslav Mičunek ako predseda ZMOMR spolu so všetkými zúčastnenými za predložený návrh. Schválená suma na začatie prác predstavuje osem až desať miliónov eur. Primátori a starostovia boli tiež vyzvaní k tomu, aby upozornili svojich občanov vlastniacich pozemky, na ktorých sú plánované obchvaty, aby nepredávali svoje pozemky rôznym „záujemcom“, ktorých jediným cieľom je spätne pozemky so ziskom odpredať investorovi, ktorý bude obchvaty budovať.

 

(r)


Ohodnoťte článok: