Poďakovanie

Marec 2017 / Prečítané 459 krát

Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným a známym, ktorí svojou prítomnosťou zmiernili náš veľký žiaľ a prišli sa rozlúčiť dňa 8. 2. 2017 s drahým manželom
a otcom
Štefanom GYALOGOM.
Úprimne ďakujeme za slová súcitu a kvetinové dary, ktoré ste priniesli na znak svojej úcty a lásky, manželka Emília s deťmi.
Dňa 2. 3. 2017 sme sa rozlúčili
s naším drahým zosnulým
Ing. Jánom FUTASOM.
Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym, ktorí svojou prítomnosťou zmiernili náš veľký žiaľ. Smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: