Spomíname

Marec 2017 / Prečítané 673 krát

Dňa 24. 3. 2017 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec
Vincent HRACHOVSKÝ.
S úctou a láskou smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 27. 4. si pripomenieme 10 rokov od úmrtia môjho manžela
Jozefa SCHÖNA.
S láskou v srdci
si spomína na Jožka manželka Anka a syn Marián. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku, za čo pekne ďakujeme.
Dňa 18. 4. 2017 si pripomenieme rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a strýko
Alexander BORDÁCS.
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn a ostatná rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 3. 3. 2017 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
Antónia ČERNOVÁ.
Ďakujem všetkým, ktorí jej venovali a venujú tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
Spomíname s láskou a navždy zostane v našich srdciach. Dňa 12. 4. 2017 uplynie 7 rokov, čo nás navždy opustil
Michal LUNÁK.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.
 
  Dňa 29. 3. 2017 uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Milan KRASŇANSKÝ
a 2. 4. 2017 si pripomenieme jeho nedožitých 60 rokov.
S láskou spomína manželka s deťmi a celá rodina.
Dňa 17. februára 2017 sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia našej drahej mamičky, babičky, prababičky
Františky LIĎÁKOVEJ.
Prosíme, kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku s motlidbou za spásu jej duše. Srdečne ďakujeme, deti s rodinami.
 
Keď ma budete hľadať, hľadajte ma vo vašich srdciach. Ak som tam našiel miesto, tak budem navždy s vami. Keď zapadne slnko života, rozsvietia sa hviezdy spomienok. Dňa 17. 3. uplynulo 5 rokov od úmrtia
Stanislava KANKU.
S úctou a láskou spomínajú manželka Mária, deti Darinka, Stanko a Majko, zať, nevesty, 6 vnúčat a jedno pravnúča. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 24. februára 2017 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil
otec, starý otec
Benedikt MÁŤUŠ.
Spomínajú synovia Igor a Milan, dcéry Mária a Anna.
 
  Dňa 6. 4. 2017 uplynie 5 rokov od úmrtia našej milovanej manželky, mamy, dcéry a sestry
Tatiany PTÁKOVEJ
 rod. Trojanovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Navždy ostaneš v našich srdciach...
Zlaté slnko za hory zašlo, súmrak ticho padá do polí, srdce tvoje dobré večný pokoj našlo a viac ťa nič nebolí. Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, nič nie je také, ako bolo predtým. Už len kytičku kvetov na hrob dáme, zažneme sviecu a tíško spomíname. Dňa 15. 3. 2017 sme si pripomenuli 13. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a deduška
Štefana BEDECSA.
S láskou spomínajú manželka Mária, dcéra Iveta a syn Marian
s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichu spomienku.
  Dňa 21. 3. 2017 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mama a stará mama
Emília DATKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Chýbaš nám všetkým. Spomínajú Manžel, dcéra a vnučka.
Dotĺklo srdce, prestalo biť, skončilo svoju púť, nechceme na teba zabudnúť. Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal. Odišiel si bez toho, tak náhle, aby tvoje ústa aspoň zbohom dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedodovolí. Dňa 13. 4. 2017 uplynie 10 rokov od náhlej smrti nášho drahého
Ivana MORAVČÍKA.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.
  Dňa 30. 3. 2017 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, dedko a pradedko
Ján BELANSKÝ.
S úctou a láskou spomína dcéra a syn s rodinami.
Dňa 3. 2. 2017 sme si pripomenuli 7. výročie úmrtia manžela,
otca, dedka a pradedka
Jána HAMŠÍKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Spomínajú manželka, dcéra, zať, vnúčatá a pravnučka.
 
  Ten, kto poznal, spomenie si, kto mal rád, nezabudne! Dňa 16. 3. 2017 uplynul rok, čo nás navždy opustila sestra, švagriná a teta
EVA KUBÍČKOVÁ
rod. Hubrichová.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku.
S láskou spomína brat Daniel, švagriná Ingrid a neter Inka.
Tvoje dobré srdce zostane navždy s nami. Nič už nie je také, ako bolo predtým, všade chýba tvoj hlas, láskavý pohľad, úsmev na tvojej tvári. Každý, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť.
S bolesťou v srdci si dňa 13. 3. 2017 pripomíname prvé výročie, čo si nás navždy opustila,
naša drahá mamička, manželka, dcérka, sestrička a krstná mamička
Ing. Helenka URBLÍKOVÁ
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu s láskou s nami spomínate. Venujte jej, prosíme, tichú spomienku.
  Smútok v očiach a žiaľ v srdci nám nedovolí zabudnúť na nášho milovaného manžela a otca
Gabriela LEPORISA,
ktorý nás navždy opustil 5. apríla 2016. S úctou a láskou naňho spomínajú manželka Cecília a dcéry Iveta a Gabriela s rodinami.
Dňa 18. 4. 2017 uplynie dlhých 40 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka a prababka
Mária KLAMOVÁ
rod. Häringová.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku.
 
  Dňa 28. 3. 2017 sme si pripomenuli 21. výročie úmrtia mojej manželky
Veroniky KABÁTOVEJ
rod. Táborovej.
S láskou a úctou spomína manžel, syn, dcéra a vnuci. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Kto žije v našich srdciach, neumiera! Dňa 5. 4. 2017 si pripomenieme 5. výročie úmrtia môjho drahého manžela
Miroslava KOŠÍKA.
S láskou a úctou spomína manželka Jarmila s rodinou a priateľmi.
 
  Nikdy nestratíš niekoho, koho máš vo svojom srdci. Možno stratíš jeho prítomnosť, jeho hlas, jeho vôňu, ale to, čo si sa od neho naučil, to, čo ti po sebe zanechal, to nestratíš nikdy. Dňa 31. 3. si pripomenieme nedožité 70. narodeniny
Ing. Jindřicha MARKUSA.
S láskou spomína priateľka Dada a dcéra Anička.
Odišla si z nášho života, my ostali sme sami, naveky budeš v srdciach tých, čo ťa mali radi. Dňa 16. 3. 2017 uplynulo 12 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama a babka
Žofia JANÁSOVÁ
S láskou spomínajú deti s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 


Ohodnoťte článok: