Zborová fantázia

Marec 2017 / Prečítané 258 krát

Koncert k 150. výročiu založenia Pezinského speváckeho spolku.

   23. apríla, o 16.00 h v Chráme Premenenia Pána (dolný kostol)
   To, že zborový spev je nepretržite a aktívne prítomný v meste Pezinok už 150 rokov, t.j. od založenia Pezinského speváckeho spolku, ktorého priamym pokračovateľom je zbor Ad Una Corda, je jednoducho „zborová fantázia“. A tak sa zbor rozhodol uviesť rovnomenné Beethovenovo dielo s prívlastkom „malá deviata symfónia“, spolu s jeho Symfóniou č. 7, so zámerom pokračovať v tradícii koncertov vážnej hudby v meste Pezinok.
   V minulosti tu zazneli len tri symfonické diela, a to pri oslavách narodenín pezinských rodákov: Eugena Suchoňa - 60. výročia jeho narodenia (1968, Chrám Premenenia Pána) a Ľudovíta Rajtera - 90. výročia jeho narodenia (1996, Kultúrne centrum) a pri príležitosti jeho nedožitého 100. výročia narodenia (2006, Kultúrne centrum).
Program: Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 7 A dur op. 92 Zborová fantázia pre klavír, sóla, zbor a orchester op. 80 Účinkujú: Ivan Koska, klavír, Marián Šipoš, dirigent, Ad Una Corda, pezinský chrámový zbor, Komorný chrámový orchester.


Ohodnoťte článok: