Denný stacionár pre seniorov stále nevyužívaný

Marec 2017 / Prečítané 269 krát

   Predovšetkým osamelým seniorom je určená nová sociálna služba - denný stacionár, ktorú Mesto Pezinok zriadilo a prevádzkuje v budove Zariadenia opatrovateľskej služby na Komenského ul. 23 od 1. 1. 2016. Mesto sa rozšírením ponuky sociálnych služieb snažilo odbremeniť veľký nápor na ubytovacie kapacity zariadenia a zároveň poskytnúť službu ďalším občanom, odkázaným na pomoc len na určitý čas počas dňa. Denný stacionár je pomocou pre rodinu, ktorá sa stará o seniora a zároveň jej členovia chodia do práce. V praxi funguje tak, že ráno klienta privedie do zariadenia niekto z príbuzných, pokiaľ je mobilný môže prísť sám. Klienti tu môžu pobudnúť denne štyri až osem hodín. Mesto im zabezpečuje celodennú stravu a pitný režim, skúsený personál zase celodenný program. Podstatou denného stacionára je udržanie sociálneho kontaktu a podpora aktívneho spôsobu života. Vďaka tomu sa dajú oddialiť rôzne psychické či fyzické problémy.
   „Senior, ktorý je sám doma, skôr začne brať napríklad lieky na depresiu,“ pripomína vedúca denného stacionára Alena Černáková. „ Tu si ráno, keď seniori prídu, dáme spolu kávu, porozprávame sa, a aj tí menej rozhovorení nakoniec už po hodinách veselo konverzujú. Potom si dajú desiatu, hrajú karty, spoločenské hry alebo relaxujú vonku na terase. Pracovníci denného stacionára s nimi diskutujú o aktuálnych témach, ale zaujímajú sa aj o ich minulosť, napríklad kde všade boli na dovolenke,“ opisuje Černáková. Denný stacionár je rozdelený na terapeutickú a oddychovú časť, seniori majú k dispozícii dve lôžka na oddych a relaxačné polohovateľné kreslá. Sociálnu službu v Dennom stacionári je možné využívať od 7.00 hod do 17.00 hod. každý pracovný deň.
   Bohužiaľ, naše predstavy a očakávania sa nenaplnili napriek snahe spropagovať tento spôsob pomoci medzi seniormi a ich príbuznými. V priebehu roka 2016 sa nám nepodarilo poskytovať túto sociálnu službu dostatočnému počtu seniorov.
   A v tomto roku sa nám opäť nedarí zvýšiť obsadenosť tak, aby bolo poskytovanie tejto služby rentabilné. Napriek tomu, že sme túto sociálnu službu viackrát propagovali v miestnych médiách a neustále poskytujeme záujemcom o sociálne služby u nás na oddelení školstva a sociálnej starostlivosti informácie o výhodách tejto sociálnej služby, naši seniori a ich rodiny uprednostňujú služby pobytového typu.
   Ak by v nasledujúcich mesiacoch pretrvával nezáujem seniorov a ich rodín o túto formu sociálnej služby, budeme nútení činnosť denného stacionára ukončiť, čo by bola nepochybne škoda.

 

Kolektív VOŠaSS

 


Ohodnoťte článok: