Jarné obdobie a lesné požiare

Marec 2017 / Prečítané 220 krát

   Jar a s ňou prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a narastá počet požiarov najmä v prírodnom prostredí.
   V jarnom období sa pre tisíce ľudí začína záhradkárska sezóna odstraňovaním starej vegetácie, opadaného lístia či suchej trávy. Mnohí za najjednoduchší spôsob považujú vypaľovanie v záhradkách, na poli i pasienkoch. Vypaľujú priekopy pri cestách i železničné násypy. Opadané lístie sa ľahko zapáli a holé konáre stromov tiež len veľmi krátko odolajú plameňom. Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov. Lesné požiare začínajú horením pôdneho pokrytia a rýchlosť šírenia požiaru je závislá od druhu, stavu rastlinného pokrytia, vlhkosti vzduchu, teploty, vetra a charakteru reliéfu. Prízemný požiar sa postupne rozšíri, vzniká korunový požiar, ktorý sa pri silnom vetre môže šíriť rýchlosťou 25 km/h. Vietor postupne rozširuje horiace čiastočky do okolia, čím dochádza k vzniku nových ohnísk požiaru. Výchovné pôsobenie na občanov k dodržaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti je dôležitým nástrojom požiarnej prevencie. Zo štatistiky požiarovosti vyplýva, že je dôležitá preventívno-výchovná činnosť najmä v obdobiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.
   Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojím nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú okrem seba aj svoje okolie.
   Vypaľovanie trávy je každoročne opakovaným javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi a žiada občanov: Nevypaľujte trávu ani iné suché porasty! Nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť! Nefajčite v lesoch!

kpt. Alžbeta Jarošová, OR HaZZ v Pezinku

 


Ohodnoťte článok: