Spojená škola, Komenského 25, Pezinok - www.szspk.sk

Marec 2017 / Prečítané 354 krát

   Spojená škola otvára od 1.9.2017 triedy prípravného ročníka v Pezinku a v Modre pre deti so zdravotným znevýhodnením (napr. rôzne poruchy reči), so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, školskou nezrelosťou.
   Edukácia: grafomotorických zručností, zrakovej a sluchovej diskriminácie hlások, matematických predstáv, sebaobslužných a pracovných zručností, samostatnosti v školskej práci, reči a komunikačných schopností, zdravého telesného vývinu, logopedická intervencia.
   V prípade záujmu kontaktujte: 0902 173 524 – riaditeľka Mgr. Gabriela Kováčová, komenského@szspk.sk , 0905 495 001 – psychológ CŠPP, csppporadnapk@gmail.com

Spojená škola, Vajanského 93 , Modra
Vás pozývana Týždeň otvorených dverí
v prípravnom ročníku.

   Miesto: Spojená škola, Vajanského 93, Modra, triedy prípravného ročníka. Termín: 3.4.2016 - 7.4.2017 v čase 8.00 – 11.30 (Zborovňa je na 1. poschodí). Na vaše prípadné otázky radi odpovieme, volajte 033/647 44 48.

 


Ohodnoťte článok: