Zápis do Základných škôl

Marec 2017 / Prečítané 226 krát

   Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2017/2018 sa bude konať v ZŠ Fándlyho, ZŠ Jána Kupeckého, ZŠ Na bielenisku a ZŠ s MŠ Orešie v Pezinku v dňoch 6. a 7. apríla od 15.00 h. do 18.00 hod.
   Každé dieťa, ktoré k 31. 8. 2017 dosiahne vek šesť rokov a ešte neplní povinnú školskú dochádzku, sú jeho zákonní zástupcovia povinní prihlásiť do základnej školy.
   Zápisu sa musia zúčastniť aj deti, ktoré mali odloženú školskú dochádzku, prípadne dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku.
   Pri zápise sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní predložiť platné občianske preukazy alebo identifikačné karty a rodný list dieťaťa. V prípade zdravotného postihnutia dieťaťa treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.
   Viac informácií k zápisu do ZŠ nájdete na úradnej tabuli mesta http://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=7464

 

Školský úrad


Ohodnoťte článok: