Pokuta z NKÚ

Marec 2017 / Prečítané 325 krát

   Mesto Pezinok muselo minulý mesiac zaplatiť pokutu vo výške 5000 eur, ktorú mu vyrubil Najvyšší kontrolný úrad. Išlo o realizáciu dolnej časti Záhradnej ulice pred dvoma rokmi. Mesto naplánovalo rekonštrukciu na niekoľko etáp, a to podľa finančných možností. Na realizáciu vypísalo súťaž, ktorú vyhrala spoločnosť Duvystav s najnižšou cenou a práce aj kvalitne zrealizovala.
   Počas stavby sa rozhodlo, aj po predchádzajúcej žiadosti obyvateľov domu č. 5 až 9, že sa rozšíri chodník a vyasfaltuje cesta. Dodatočné práce zadalo mesto firme, ktorá robila aj dolnú časť - nerobila sa teda nová súťaž, ktorá by trvala veľa mesiacov. Porovnanie cien vykonaných prác podľa cenníka bolo absolútne v poriadku. Na fakt, že na posledný úsek rekonštrukcie nebola urobená súťaž, upozornil obyvateľ Pezinka, ktorý mesto „natrel“ Najvyššiemu kontrolnému úradu. NKÚ v súlade so zákonom vec prešetril a dal mestu najnižšiu možnú pokutu, a to 5% z celkovej sumy investície.
   Zároveň úrad tiež konštatoval, že nedošlo k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami, ale len k nedovolenému zadaniu časti zákazky bez novej súťaže. Pracovníčka, ktorá situáciu zavinila dostala adekvátny postih.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: