Mestská polícia na pretrase

Marec 2017 / Prečítané 354 krát

   Mimoriadna udalosť sa stala 11. februára o 1.50 hod. Príslušník Mestskej polície (MsP) J. K. reagoval na upozornenie mladšieho kolegu, ktorý na monitore kamerového systému zaregistroval incident troch navzájom sa fyzicky napádajúcich mladých ľudí, údajne slovami:
„Otoč kameru, nech si dajú pár faciek“. V podobných situáciách sa predpokladá, že hliadka MsP okamžite vyrazí na zásah a na mieste rieši situáciu v zmysle zákona.
   Prípad ráno okamžite riešil náčelník MsP Ľudovít Farbula ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny a videozáznam poslal na ďalšie prešetrenie Obvodnému oddeleniu Policajného zboru (OO PZ) v Pezinku. Tu zistili, že nebol nahlásený žiaden incident, ani podozrenie z trestného činu, či ujma na zdraví osôb.
   Primátor mesta Oliver Solga zvolal útvarový zraz, na ktorom sa vec ďalej prešetrila, príslušníci MsP sa mohli vyjadriť k vzniknutej situácii a boli poučení, že podobné excesy sú neprípustné. Primátor i náčelník MsP neskôr ochotne odpovedali aj na otázky televízie JOJ v záujme objektívne informovať o udalosti.
   Keďže išlo o policajta, ktorý pracuje v MsP 25 rokov, patrí medzi najskúsenejších a doteraz nemal žiadne porušenie pracovnej disciplíny (naopak, bol niekoľkokrát ocenený za kvalitné plnenie úloh), bol prešľap
vyhodnotený ako zlý úsudok a zároveň ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny, za ktoré bol J. K. náležite potrestaný degradáciou na radového policajta a znížením platu s výstrahou, že ak by sa dopustil akéhokoľvek priestupku, bude s ním rozviazaný pracovný pomer. Tento policajt uznal pochybenie v úsudku, no ani sám si nevedel vysvetliť dôvody, prečo (ne)konal uvedeným spôsobom. Zato si naplno uvedomuje, že išlo o pochybenie, ktoré určite nepomáha obrazu MsP v očiach Pezinčanov.
   Vedenie mesta však v tejto súvislosti dôrazne odmieta klamstvá šírené na sociálnych sieťach o „zametení kauzy pod
koberec“, či nepotrestaní policajta. Opak bol pravdou: náčelník MsP i primátor konali promptne. Rovnako tak treba rázne odmietnuť výmysly o zlej atmosfére v mestskej polícii či dokonca o neplnení si služobných povinností niektorými jej príslušníkmi. Komisia verejného poriadku, v ktorej sú zastúpení poslanci koalície aj opozície sa činnosti MsP pravidelne venuje a hodnotí ju ako štandardnú a vysoko profesionálnu. Je verejným tajomstvom, že MsP v mnohých aspektoch supluje aj činnosť OO PZ SR.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: