Zametanie ciest

Marec 2017 / Prečítané 229 krát

  Od 15. marca sa začala tzv. letná údržba ciest – strojové zametanie zametačkou. Za mesiac sa pozametajú ulice v celom meste a táto údržba sa bude opakovať do polovice novembra. Prvé zametanie je náročné a výsledok nemusí byť hneď 100 %-ný. Preto sa budú zametať súbežne ulice, ktoré by prišli na rad v harmonograme neskôr, a tak sa docieli rýchlejšie pozametanie celého mesta. Na uliciach, ktoré sa budú zametať mimo harmonogramu, budú v čase zametania umiestnené prenosné dopravné značky „zákaz zastavenia“, aby sa dosiahol čo najlepší výsledok zametania. Harmonogram zametania je zverejnený na stránke mesta. Zmeny v harmonograme zametania nie sú vylúčené (kvôli nepriaznivému počasiu, poruche vozidla a pod.)

 

OM – odd. výstavby a ŽP


Ohodnoťte článok: