Mesto Pezinok pozýva 5. apríla na verejné prerokovanie

Marec 2017 / Prečítané 274 krát

   Vedenie mesta Pezinok pozýva prevádzkovateľov reštauračných zariadení (reštaurácie, kaviarne, vinárne...) na stretnutie ohľadom prerokovania pripomienok a podnetov k návrhu prevádzkového času v reštauračných zariadeniach na území mesta.
   Uskutoční sa v stredu 5. apríla o 16.00 h v miestnosti č. 12 na prvom poschodí mestského úradu.
   Účelom predkladaného všeobecne záväzného nariadenia je normatívne určiť jednotné pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, zároveň však rešpektovať aj záujmy podnikateľov, záujmy obyvateľov mesta Pezinok a potreby mesta Pezinok.
   Predkladané všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na tradičné podujatie VINOBRANIE a obdobné akcie. Na uvedené sa vzťahuje úprava prevádzkového času na trhových miestach, úprava ktorého je obsiahnutá v osobitnom VZN.

 

Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

 


Ohodnoťte článok: