JARNÉ UPRATOVANIE sa bude konať v dňoch 20. – 22. apríla

Marec 2017 / Prečítané 285 krát

   Jarné upratovanie sa bude tento rok konať v Technickom a skladovom areáli MPS na Fajgalskej ceste (bývalá motokárová dráha) v dňoch 20. – 22. apríla 2017 v čase od 8.00 h do 18.00 h.
   Pracovníci Mestského podniku služieb budú usmerňovať roztrieďovanie doneseného odpadu do pripravených kontajnerov. Toto dočasné zberné miesto bude slúžiť na zber objemného odpadu, nábytku, kobercov, skla, plastov, papiera, kovového odpadu a biologického odpadu od fyzických osôb.

   V zbernom dvore nezoberú: nebezpečné odpady, drobné stavebné odpady a pneumatiky!
   Nebezpečné odpady
(farby, riedidlá, oleje, batérie, žiarivky...) a drobné stavebné odpady (dlažba, keramika, zemina, betóny) prevezmú denne okrem nedele na Viničnianskej ceste č. 25 v sídle firmy Marius Pedersen.
   Firmy a podnikatelia si musia zabezpečiť likvidáciu odpadu na vlastné náklady.

 

(OŽP, KS a D)

 


Ohodnoťte článok: