Ďakovný list mestskému úradu

Marec 2017 / Prečítané 278 krát

   Generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania vyjadril pri príležitosti 20. výročia založenia fondu poďakovanie pracovníkom Mestského úradu v Pezinku „za kvalitnú a odbornú spoluprácu a osobný prínos pri napĺňaní poslania Štátneho fondu rozvoja bývania v oblasti výstavby a obnovy bytového fondu“. Mesto aktívne využívalo možnosti, ktoré ŠFRB samosprávam poskytoval. Mestský úrad pomáhal občanom pri riešení ich bytových problémov a profesionálne zvládol aj agendu pre získanie úverov na obnovu, modernizáciu a zateplenie bytových domov nielen v Pezinku, ale aj v celom našom okrese.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: