Ďalšie dobré hodnotenie mesta

Marec 2017 / Prečítané 346 krát

   Národné informačné stredisko Slovenskej republiky vyhodnotilo naše mesto ako „Mesto s predpokladom stabilného rozvoja“. Certifikát bol udelený mestu minulý mesiac. Bezmála tritisíc slovenských miest a obcí prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, výsledky ktorého boli porovnávané aj s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami, určitou finančnou silou a kapacitou mesta či obce a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku. Hodnotené bolo obdobie rokov 2009 – 2016.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: