Listy od prezidenta SR a predsedu vlády SR

Marec 2017 / Prečítané 304 krát

   Minulý mesiac boli doručené primátorom a starostom listy od prezidenta SR Andreja Kisku a predsedu vlády SR Róberta Fica. Listy, ktoré boli adresované aj primátorovi Pezinka Oliverovi Solgovi uverejňujeme na tomto mieste:

   Vážený pán primátor Pezinka,
   prijmite, prosím, tento list ako prejav môjho rešpektu – k Vám, k Vašej práci, k ľuďom, ktorých reprezentujete. Ale aj z vďaky za to, že ste zdrojom inšpirácie pre moju vlastnú prácu a politické poslanie; pretože práve vďaka stretnutiam s vami, s ľuďmi vo vašich mestách môžem lepšie rozumieť tomu, čo nás trápi. A čo si vyžaduje nielen Vaše nasadenie, ale aj sústredenú pozornosť štátu a jeho centrálnych inštitúcií.
   Viem, že mnohé problémy spravovania vecí verejných, s ktorými musíte zápasiť vo svojej práci, vykazujú známky chronického ochorenia.
   A väčšina z nich súvisí s tým, že v histórii rozhodnutí o decentralizácii bol rozsah právomocí a povinností pre samosprávy len málokedy sprevádzaný primeraným finančným zabezpečením ich výkonu. Platí to pre mnohé oblasti od vzdelávania našich detí až po starostlivosť o našich seniorov.
   Tiež ma veľmi potešili príklady čoraz efektívnejšieho poskytovania služieb obyvateľom, výbornej spolupráce s podnikateľmi či charitatívnymi organizáciami. A za týmto stojíte Vy, pričom v mnohých prípadoch sa nemôžete oprieť o kvalitne pripravené zákony a podmienky, ale len o vaše vlastné úsilie a snahu zlepšiť život druhým.
   Viem, že neustále hovorím o školstve, v ktorom hráte mimoriadne dôležitú úlohu ako zriaďovatelia predovšetkým materských a základných škôl, ale aj iných typov škôl a školských zariadení. Myslím si, že tento rok bude rokom pravdy o tom, čo z ambicióznych plánov sa podarí naozaj urobiť – a som presvedčený, že veľmi dôležitý bude Váš konštruktívne kritický a praktický hlas. Vo verejnej diskusii, ale najmä pri politickej podpore tých opatrení, ktoré naozaj dokážu vzdelávanie našich detí posunúť do 21. storočia.
   Myslím si, že bude potrebné oveľa hlasnejšie a oveľa viac hovoriť nielen o nákladoch a finančných dlhoch v našom zdravotníctve, ale aj o inom veľkom dlhu voči pacientom na Slovensku. O primeranej kvalite a porovnateľnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti vo všetkých regiónoch bez ohľadu na to, kde človek žije.
   Myslím si, že v roku 2017 by sme sa nemali báť otvárať naozaj veľké a naozaj dôležité témy, ktoré nás spoločne trápia. O školstve, o zdravotníctve, o zlepšení situácie v rómskych komunitách; o pomoci ľuďom v regiónoch, ktoré trápi vyľudňovanie, odchod mladých, nedostatok pracovných príležitostí, nedostatok možností na kvalitný a plnohodnotný život. Taký, aký si ľudia v modernej a zásade ekonomicky prosperujúcej krajine zaslúžia.
   Pevne verím, že sa nám spoločnými silami podarí dospieť aj k dobrým riešeniam.

 

   S úctou, Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky

 

   Vážený pán primátor,
   vláda Slovenskej republiky prijala celý rad opatrení s cieľom výrazne zúžiť priestor pre korupčné a netransparentné správanie. Ide o jednu z priorít Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020.
   Treba otvorene priznať, že aj napriek vynaloženému úsiliu negatívne vnímanie korupcie výrazne pretrváva.
   Obraciam sa na Vás ako na predstaviteľa miestnej samosprávy, ktorá sa zúčastňuje na projektoch spolufinancovania z európskych fondov či z iných dotačných mechanizmov štátu. V skutočnom, nie politickom, boji proti korupcii potrebujeme viac spolupráce, viac kvalitných a vierohodných informácií a predovšetkým viac odvahy netolerovať akékoľvek konania korupčného charakteru.
   Aj keď v prípade korupcie existuje podľa Trestného zákona oznamovacia povinnosť, dovoľujem si Vás aj takto osobne požiadať o súčinnosť a povzbudiť Vás k správnym občianskym postojom. Som presvedčený, že nám všetkým musí záležať na čistote verejného života a dobrom mene našej krajiny. Preto neváhajte a akékoľvek závažné informácie o korupčnom správaní predstaviteľov štátnej a verejnej moci na ktorejkoľvek úrovni oznámte príslušným
orgánom alebo mne osobne. Každému takémuto podaniu budem venovať patričnú pozornosť.

 

S úctou, Róbert Fico, predseda vlády SR
(texty sú minimálne krátené)

 


Ohodnoťte článok: