Program Malokarpatskej knižnice

Február 2017 / Prečítané 1220 krát

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Holubyho 5, 033/641 23 15

Homo Liber: Literatúra v Radnici s Danielom Hevierom. 13. 3. 2017 o 19.00 h. v Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.
Prihraj, Carlos! – beseda s Júliusom Belanom. 13. 3. 2017 o 10.00 h v odd. pre deti – Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Drobci – beseda s Vandou a Jurajom Raýmanovcami. 14. 3. 2017 o 11.00 h v odd. pre deti – Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Pentcho – beseda s Jarom Rihákom. 14. 3. 2017 o 17.00 h v čitárni – Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Slávnostné vyhodnotenie Literárno-výtvarnej súťaže za rok 2016 – 15. 3. 2017 o 10.00 h v odd. pre deti – Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Naši víťazi: otvorenie výstavy Literárno-výtvarnej súťaže. 15. 3. 2017 o 11.00 h v priestoroch Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.
Berona: slávnostný večer s uvedením debutu Veroniky Šikulovej Z obloka – 17. 3. 2017 o 18.00 h – Kultúrny dom Ľudovíta Štúra, Sokolská 8, Modra.

V rámci Týždňa slovenských knižníc odpúšťanie poplatkov za upomienky!

Liečebné hladovanie: prednáška s RNDr. Jozefom Valuchom, CSc. Spojené s premietaním filmu. Vstup voľný – 21. 3. 2017 o 17.00 h v čitárni´– Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ: Kým školský zvonček zazvoní, Čítanie je IN: besedy o knihách, V kolotoči kníh, Hrdina vo mne. Termíny: po dohode so školami. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dosele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk  www.kniznicapezinok.sk , www.facebook.com/kniznicapezinok